Welkom op de informatieve pagina's van ELFiets Lig- en Elektrische (Lig-)Fietsen.

Ga naar de homepage om te kunnen bestellen.

ELFiets
Dat ligt goed!

 

 

 

 

Contact- informatie:

ELFiets Lig- en Elektrische (Lig-)Fietsen

Zuid- Kerkstraat 27
4486 BN Colijnsplaat

telefoon:
0113-695501

Homepage: http://www. elfiets.nl

Bij ELFiets kunt u betalen met bank-over-schrijvingen na het ontvangen van de factuur.

Let op de minimum-bestel-bedragen.

 

 

Leveringsvoorwaarden ELFiets

 

 

Hieronder treft u de leveringsvoorwaarden van ELFiets Ligfietsen aan. Als bij de factuur / levering andere leveringsvoorwaarden vermeld zijn, zijn de meegeleverde voorwaarden geldig.

 

Leveringsvoorwaarden ELFiets – Ligfietsen en Elektrische (Lig-)Fietsen.

Tenzij anders vermeld hebben offertes een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening. Hierna kan de offerte eventueel aangepast worden of de termijn hiervan in overleg verlengd.
Tenzij dit duidelijk anders in de offerte vermeld is, zijn prijzen exclusief BTW.
Indien in een offerte vermeld product bij opdracht niet meer leverbaar is, wordt een vergelijkbaar of vervangend product aangeboden. Bij prijsverhogingen wordt dit besproken met de opdrachtgever.
Levertijd in overleg of na opdracht via de internetshop en ontvangen betaling.
Bij order dient – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – 75% van het totaalbedrag van de order aanbetaald te worden. Het overige bedrag dient bij ontvangst betaald te worden. Bij bestellingen via de shop: 100% betaling voor verzending of betaling onder rembours.
Specials: Als een special (na aanbetaling) besteld wordt voor u dient u deze te betalen en af te nemen. Alleen in uitzondering kan een order later gecancelled worden (na bijv. 1,5 jaar). Servicekosten dienen altijd betaald te worden. Levertijden van specials zijn meestal niet te noemen en lopen uiteen van enkele weken tot c.a. 10 jaar. Voor specials geldt een minimale aanbetaling van 85%. Servicekosten bij annulatie – indien mogelijk – zijn minimaal10% van factuurbedrag of 19€.

Standaard geldt bij facturen een betaaltermijn van 14 dagen. Hierop kan een kredietbeperking van toepassing zijn. U dient het volledige bedrag te voldoen.
Totdat het volledige totaalbedrag voldaan is blijven alle geleverde en onderhanden genomen goederen eigendom van ELFiets.
Bij niet tijdige betaling kan het rekeningbedrag verhoogd worden. Standaard geldt hiervoor een verhoging met 10% van het totaalbedrag per maand. Eventuele incassokosten zijn altijd voor rekening van de klant.
Indien vermeld op de factuur kan gebruik gemaakt worden van de kredietbeperking: 5,3% van het openstaand bedrag bij betaling binnen 8 dagen. Deze kredietbeperking is alleen geldig indien alle voorgaande facturen volledig betaald zijn. Dit betekent dat het totaalbedrag (1) van de factuur binnen 8 dagen betaald dient te worden; indien deze betalingstermijn niet gehaald wordt, dient dit bedrag verhoogd te worden met 5,3% (2), waardoor het totaalbedrag (3) betaald dient te worden. Vanzelfsprekend is ook in dit geval een automatische verhoging bij niet tijdige betaling van toepassing.
Deze vermelding is vanzelfsprekend niet van belang bij volledige (contante) voorafbetaling.
Het bedrag wat genoemd is bij de kredietbeperking dient ook betaald te worden bij betaling via Creditcards: het percentage is gebaseerd op de extra betalingskosten die gemoeid zijn met betaling met creditcards.
Onderdelen:
Prijzen van onderdelen in de offerte gelden alleen bij afname inclusief montage zoals in dezelfde offerte vermeld. Tenzij expliciet anders vermeld in de offerte. Indien alleen onderdelen geleverd worden, gelden andere prijzen.
Extra uren en kosten aan montage en onderhoud zijn voor rekening van de klant.
Een en ander na overleg.
Door ELFiets afgeleverde goederen vallen onder de verzekering van de opdrachtgever. Ook als het volledige bedrag nog niet voldaan is.
Dit geldt ook tijdens vervoer en transport door derden zoals de post en vervoersbedrijven; de klant is verantwoordelijk voor evt. schade tijdens transport en vervoer.
Eventuele vervang- en huurfietsen van ELFiets vallen onder de aansprakelijkheid van de klant. Bij beschadiging of vervreemding van de fiets of onderdelen worden de kosten hiervan berekend aan de klant. Indien mogelijk verrekend met een bedrag aan borg.
Ook bijvoorbeeld lekke banden (tenzij bij nalatig onderhoud) en reparaties aan verhuurfietsen, demo-fietsen en scootmobiels vallen onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker/huurder.
ELFiets is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ELFiets is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ELFiets bekend hoorde te zijn.
ELFiets kan maximaal tot het factuurbedrag aansprakelijk worden gesteld. Bij een looptijd van drie maanden of langer wordt de aansprakelijkheid beperkt tot het honorarium van de laatste 3 maanden.
ELFiets accepteert geen aansprakelijkheid in verband met het onjuist gebruik van fietsen en/of goederen.
Garantie beperkt zich tot de fabrieksgarantie van de geleverde goederen.
ELFiets is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
Herroepingsrecht: binnen 14 dagen na ontvangst van standaard artikelen via de webshop kunt u deze terugsturen en ontvangt u het bedrag van dat artikel minus de daardoor verleende korting retour. Dit geldt niet voor artikelen die speciaal voor u besteld worden, aangepast zijn, of bij geopende of beschadigde verpakkingen en/of producten. De u verleende korting op de bijdrage in de orderkosten vanwege een hoger eindbedrag wordt ook teruggerekend. M.a.w. De factuur wordt aangepast alsof u alleen de overige artikelen besteld had. In sommige gevallen moet u daardoor zelfs extra nabetalen omdat zonder het bestelde artikel het totaalbedrag hoger kan zijn dan met het bestelde artikel vanwege de eerder verleende kortingen. Alle extra kosten zijn voor uw rekening; we kunnen u niet oneindig blijven sponsoren.
Garantie:Op al onze fietsen en onderdelen geldt (uitsluitend) de door de fabrikant geleverde fabrieksgarantie. Voor 2ehands geldt garantie tot aan de deur; op zelfbouw-onderdelen geen garantie.
Zelf-Afhalen: U krijgt een korting als u uw bestelling zelf af komt halen. Deze is gebaseerd op het feit dat wij niemand in moeten huren voor het verzamelen en verplaatsen van de zaken hier. Voorwaarde: alleen als dit vooraf gecommuniceerd is mag u iemand anders meenemen bij de afhaal-afspraak. Dit vanwege de ruimte en de concentratie: 1 op 1 werkt dit het beste en kan er volle aandacht aan de producten gegeven worden die verplaatst en herplaatst moeten worden. Komt u onverwachts met meer personen, moeten de anderen buiten blijven wachten. U kunt ook alles klaar laten zetten, dan betaalt u de arbeidskosten hetzelfde maar hoeft u geen porto te betalen.

Privacy:

  • ELFiets slaat zo min mogelijk persoonlijke gegevens op over de klanten en bezoekers.
  • Dit betekent dat alleen de gegevens welke voor de facturatie en het maken van afspraken worden bewaard. Alle andere gegevens worden zo snel mogelijk vergeten.
  • Eventueel kan van deze gegevens een elektronisch register worden aangelegd. De opgenomen gegevens kunnen bestaan uit: Naam, Adres, Woonplaats, Telefoonnummer(s), E-mail-adres en de door u evt. gekochte fiets.
  • Als u zich aanmeldt voor de mailinglijst krijgt u informatie over bijvoorbeeld aanbiedingen toegestuurd. Van u worden verder geen gegevens verzameld.
  • Reserveert u onze tijd, bijvoorbeeld door het reserveren van één of meerdere ligfietsen en komt u zonder melding / geldige reden niet opdagen, dan worden kosten in rekening gebracht en kan u geplaatst worden op een 'blacklist'.
    De blacklist voor de verhuur kan evt. worden gedeeld met andere (lig-) fietsverhuurders.
  • Mailinglijst: alleen op uw verzoek kunt u geplaatst worden op de mailinglijst. Bijvoorbeeld door het aankruisen van het hokje hiervoor bij uw bestelling. Bij een volgende bestelling kunt u gebruik maken van de speciale aanbiedingen voor mailinglijst-leden.

Deel-leveringen:

Indien deel-leveringen plaatsvinden op verzoek van de klant, dan zullen over het algemeen de kosten worden doorgerekend. Indien de deel-levering plaatsvind vanuit ELFiets zullen geen extra kosten worden berekend. Heeft u een product besteld wat niet op voorraad is of tijdens de termijn van betalen uit voorraad geraakt is, al over het algemeen geen deellevering plaatsvinden maar wordt het product geleverd zodra alles binnen is (of een alternatief geboden is).

Zie hier voor extra informatie over Specials


Laatste wijziging: 23-Feb-2017

{}


ELFiets:
Dat ligt goed!

 

 

 
23.02.2017