Welkom op de informatieve pagina's van ELFiets Lig- en Elektrische (Lig-)Fietsen.

Ga naar de homepage om te kunnen bestellen.

ELFiets
Dat ligt goed!

 

 

 

 

Contact- informatie:

ELFiets Lig- en Elektrische (Lig-)Fietsen

Zuid- Kerkstraat 27
4486 BN Colijnsplaat

telefoon:
0113-695501

Homepage: http://www. elfiets.nl

Bij ELFiets kunt u betalen met bank-over-schrijvingen na het ontvangen van de factuur.

Let op de minimum-bestel-bedragen.

 

 

Specials - uw materialen speciaal voor u besteld en indien nodig gefabriceerd

 

 

Er zijn diverse mogelijkheden waarom iets bij ons als een z.g. special besteld moet worden:

 • Misschien heeft u een bestelling gedaan op onze site en kunt u bepaalde zaken niet vinden die u voor uw fiets nodig heeft. Als wij het niet op voorraad hebben, geldt het als een special als dit voor u besteld moet worden. Dit geeft u aan d.m.v. mail of met direct contact.
 • U heeft een aantal onderdelen besteld via onze site, maar meer dan het aantal wat we momenteel op voorraad hebben. Om u wel van dienst te kunnen zijn, wordt e.e.a. als special besteld. Over het algemeen bestellen we de hele opdracht als special om productie-verschillen zo klein mogelijk te maken.

In de meeste gevallen komt in de (voorbeeld-)factuur dan een melding "*a" te staan achter het artikel of de artikels die als special besteld moeten worden, in de factuur wordt het kopje "*a" ook uitgelegd als special. Zie ook onder BESTELVOORTGANG

De normale procedure is als volgt:

 1. U ontvangt een bestel-bevestiging van ons met factuurnummer en de (eerste opzet) factuur in PDF-formaat aangekoppeld. Hierin wordt bij de specials dit vermeld. Soms ook nog een vermelding van het aantal van de artikelen die we wel uit voorraad kunnen leveren.
  Als direct te verwachten is dat veel extra kosten gemaakt moeten worden (meer als 10% verhoging) voor uw artikelen, wordt dit direct genoemd. Dit proberen wij zo goed mogelijk in te schatten. De prijs is natuurlijk pas definitief als we de prijs van de leverancier en transport weten. Vaak wordt een post 'onvoorzien' opgenomen in de factuur.
 2. U doet een aanbetaling voor deze order. Als de bedragen later niet toenemen, is dat vaak voldoende en volgt geen 2e betaling. U kunt ook in meerdere keren aanbetalen. Extra bankkosten zijn voor uw rekening en de bestelling kan hierdoor extra vertraging oplopen.
 3. Wij plaatsen uw artikelen in het bestelboek. Dit gebeurt meestal nadat 80% van de aanbetaling of meer ontvangen is. De voorraad-artikelen worden voor u verder gereserveerd en meestal klaargepakt.
 4. Zodra voldoende items voor 1 leverancier / groothandel / fabrikant verzameld zijn (tenzij op extra verzoek wordt vanwege de hogere kosten niet bijv. 1 binnenbandje besteld), gaan we bestellen.
  Het komt vaak voor dat uw bestelling gesplitst moet worden besteld bij meerdere groothandels en fabrikanten zodat bijvoorbeeld de benodigde extra buitenbanden wel al bij ons binnen zijn voor u terwijl de binnenbanden nog moeten worden geleverd of besteld.
  Heeft u aangegeven met SPOED te willen bestellen, wordt zo snel mogelijk nadat uw aanbetaling ontvangen is, besteld. Dit is duurder voor u.
  Meestal worden van uw bestelling meerdere items besteld en op voorraad gelegd.
  Bij een bestelling van bijv. spaken in special wordt meestal een gross of zelfs oververpakking spaken besteld, zelfs al heeft u er maar bijvoorbeeld 20 nodig. De rest houden wij dan op voorraad voor u of andere klanten die dezelfde maat nodig hebben of wordt na ontvangst weggegooid. Het is natuurlijk niet doenlijk voor ons om 1400 spaken op voorraad te houden als we er voor u 20 besteld hebben.
 5. Deze procedure wordt herhaald voor alle items die voor u (bij-)besteld moeten worden. Het komt regelmatig voor dat een groothandel een minimum-orderbedrag heeft zodat we hierop moeten wachten en verzamelen of meer zaken bij-bestellen.
  Moet iets speciaal geproduceerd worden, betekent dit meestal dat wij ook een aanbetaling moeten doen naar de producent of fabrikant. Vaak is dat buitenland.
 6. Zodra de items binnen zijn, worden deze apart gelegd bij uw bestelling en zodra alle items binnen zijn:
  • Uw (aan-)betaling is voldoende: het pakket wordt klaargemaakt en - als daarvoor gekozen is - verzonden
  • Uw (aan-)betaling is nog niet voldoende: wij passen de factuur aan en vragen u om de rest-betaling.
   Bij kleine verschillen wordt de bestelling vaak al verstuurd met het verzoek het restbedrag te betalen
  • Uw (aan-)betaling is meer als ingeschat: het pakket wordt klaargemaakt en - als hiervoor gekozen is - verzonden, er wordt een nieuwe, open factuur aangemaakt voor een volgende bestelling met het restbedrag. Dit bespaart bankkosten. Soms wordt het restbedrag als contant bijgevoegd.

Er kunnen op diverse plaatsen wachttijden optreden:

 1. Vertraging tussen bestelling en bevestiging: wij zijn soms druk bezet, een paar dagen weg of wachten op prijzen van leveranciers. Vaak zijn prijzen overigens tijdelijk geldig; als u niet snel bevestigd met uw (aan-)betaling. kan de prijs veranderen.
 2. Vertraging tussen uw bank en de onze. Zeker met buitenlandse betalingen en met betalingen die via de post verzonden worden, treden soms behoorlijke wachttijden op. Meestal duurt het tussen 3 werkdagen en 2 weken voordat uw betaling door onze bank bevestigd wordt.
 3. Dit gebeurt direct nadat uw betaling verwerkt is. Geen vertraging mogelijk.
 4. Voordat we voldoende items bij een leverancier verzameld hebben, dit kan soms enkele maanden tot in uitzonderlijke gevallen jaren duren: dit is sterk afhankelijk van de bestellingen voor andere klanten. Een extra bestelling is meestal mogelijk tegen vergoeding van de hogere kosten.
 5. Idem, item voor item, product voor product. Sommige leveranciers bestellen ook in delen als zij zaken niet op voorraad hebben maar zelf in backorder bestellen. Speciale artikelen (speciale maat velgen, spaken, speciale banden, speciale maat tandwielen, etc.) worden ook vaak weer door hen in batches besteld of gefabriceerd en verzonden. U kunt zich voorstellen dat niet voor 2 boutjes voor u een container uit de US naar Nederland wordt verstuurd, ingescheept, ingeklaard, etc. Dan kosten de boutjes snel etteljke 1000-en Euro's. Er zijn zo artikelen die enkele maanden tot enkele jaren onderweg zijn. De langste levertijd van een special vanuit een fabrikant naar ons toe is circa 15 jaar geweest. Houdt u hiermee rekenening en neem voldoende items op voorraad of kies voor een tijdelijke vervanging.

  Bij hele fietsen betekent het meestal dat de producent hun fietsen gaan produceren zodra de volledige betaling binnen is en daarvoor soms ook op dat moment de voor uw fiets benodigde speciale onderdelen gaan bestellen. Hierdoor is een levertijd vanuit de fabrikant naar ons toe van een half jaar zeker geen uitzondering, soms is dit enkele jaren.

 6. Nadat uw items binnen zijn, duurt het soms lang voordat een klant de mailbox leest en de eind-betaling overmaakt. Wij kunnen in de tussentijd niet tot verzending overgaan. Als we u een half jaar niet kunnen bereiken, laten we e.e.a. vervallen en worden de items (tijdelijk) opgenomen in de voorraad en wordt e.e.a. zo mogelijk verkocht aan anderen. U geeft als het ware uw aanbetaling cadeau aan de volgende klant. Zorgt u ervoor dat uw huidige mail-adres bij ons bekend is en blijft als u iets onder special besteld heeft! Het kan ook zijn dat de items afgevoerd worden naar de milieustraat.

U kunt ook de overige items in deellevering laten afleveren. Hiervoor worden de kosten doorberekend en wordt uw opdracht in feite gesplitst in meerdere opdrachten maar heeft u de aanwezige onderdelen wel sneller in huis.

Zaken die onder special besteld worden, worden in veel gevallen in enkele weken tot enkele maanden uitgeleverd; kan de fabrikant niet zo snel leveren neemt de levertijd toe tot soms enkele jaren. Zodra wij meer info krijgen van leveranciers of fabrikant over uitlopende leveringen geven wij dit (d.m.v. mail) door aan u.

De marge op specials zijn meestal erg laag; het komt zelfs vaak voor dat wij voor inkoopprijs met kosten een special doorleveren. Moeten wij voor bijv. spaken een voorraad aanleggen van slecht verkoopbare items betaalt u soms de hele bestelling en hopen wij in de toekomst winst te maken op de overblijvende spaken uit voorraad.

Zoals gemeld is de prjis pas definitief zodra we deze weten van de leverancier en transportteurs. We proberen dit zo goed mogelijk in te schatten maar sommige fabrikanten hanteren prijstoenames van meer dan 10% per jaar zodat dit wel eens lastig is. Als dit mogelijk is - er zit dan dus meer dan 10% winst op de producten - wordt maar een deel van het verschil aan u doorgerekend.

Een voorbeeld van een berekening van de prijs van een special vindt u hier.

 

Post onvoorzien

Als u een product als special besteld, wordt vaak een 'post onvoorzien' opgenomen in de factuur. Dit is een "reservering voor het geval dat" en is er om te zorgen dat de kosten niet onverhoopt veel hoger uitvallen zodat wij met veel verlies aan u moeten uitleveren of het product uiteindelijk niet afneemt omdat het naar uw smaak te veel duurder geworden is.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen, is een 10% verandering in de prijs heel normaal voor specials, meestal wordt die post dan ook nog niet genoemd (de prijs kan dus nog 10% toe of afnemen), pas als de prijs dermate onzeker is dat van te voren niet te zeggen is of het waarschijnlijk binnen die 10% schommeling past wordt een post onvoorzien verder ingevuld. Dit inschatten gebeurt handmatig bij het opstellen van de factuur en is dus niet zichtbaar in de winkelwagen.

Als de prijs uiteindelijk (in de meeste gevallen is dat het geval) lager uitvalt, wordt de werkelijke prijs gerekend en krijgt u dus geld tegoed voor een volgende bestelling of retour (meestal contant).
Mocht de prijs toch nog verder verhoogd worden in de tussentijd, proberen we de verschillen zo goed mogelijk te middelen om u niet de volledige verhoging (vanaf de leveranciers, transporteurs etc.) in rekening te hoeven brengen.

Post onvoorzien vanuit de winkelwagen

Vanaf januari 2011 wordt vanuit de winkelwagen soms ook een 'post onvoorzien' opgenomen in de bestelling. Daar deze post niet handmatig gecontroleerd wordt, is dit een standaard percentage van de prijs met aantallen van de producten als 'special' die u opneemt in de winkelwagen. Dit is bijvoorbeeld 20% van de prijs die al opgenomen is in de winkel. Omdat de meeste verhogingen vanuit de leveranciers gelukkig minder dan 20% zijn t.o.v. de oude prijs waarvoor wij het besteld hebben, is dat in de meeste gevallen voldoende. Het kan natuurlijk zijn dat op het moment dat u 2 items besteld, er nog maar 1 uit voorraad leverbaar is. In dat geval verschijnt deze post niet en zal deze evt. handmatig worden toegevoegd in de factuur.

Bij producten waarbij de prijs op '0 Euro' staat, wodt een groot bedrag genoemd bij de post onvoorzien. Dit is om duidelijk te maken dat de prijs onduidelijk is en wordt uitgezocht. Bij bijvoorbeeld hele ligfietsen wordt eerst een afspraak gemaakt over uw wensen zodat een prijs kan worden nagevraagd. Een 20% van '0' is natuurlijk altijd 0 dus dat zou in dit geval niet voldoende zijn. Dit is dus een fictief bedrag zonder verdere verwijzingen naar een werkelijke prijs van bijvoorbeeld de bestelde fiets.{}

{Terug naar Begin}

ELFiets:
Dat ligt goed!

 

 

 
23.02.2017